Western Squaredance

Mötesplats Hemmestorp

Western Squaredance


Söndagar kl 17.00

Ge dig själv en trevlig stund med lättsam utlärning och mycket glädje.


För mer information kontakta

Mats Nilsson

Tel: 0702-299 924

Mail: mailto.mats@mail.com


Info@hemmestorpsfure.se

Kastanjevägen 1, 275 63 Blentarp

Bank giro - 5863-0245


Senast uppdaterad - 2015-05-18

http://bilder.alltinggratis.se/