Målningsträffar

Mötesplats Hemmestorp


Målningsträffar


Har du lust att sitta och måla i grupp!


Tag då med dina färger och annat du behöver,

så träffs vi i föreningsstugan,

Hemmestorps Mötesplats,

en dag i månaden.Avgiftsfritt för medlemmar.

20 kr per tillfälle för icke medlemmar.


Kom och låt oss inspirera varandra!


Vill du vara med kontakta mig:

Marianne tel: 046/ 80006, mail: ma-thulin@blentarp.nu

Info@hemmestorpsfure.se

Kastanjevägen 1, 275 63 Blentarp

Bank giro - 5863-0245


Senast uppdaterad - 2015-05-18

http://bilder.alltinggratis.se/