Uthyrning

Mötesplats Hemmestorp


Uthyrning av Stuga


Är du medlem är dygnshyran 12:00 till 12:00 nästföljande dag 900 kr

Det går även att hyra stugan en kortare tid (4 timmar) för 400 kr

Icke medlem betalar 1300 kr för dygn och 600 kr för kortare tid

Årskostnad för medlemskap är 400 kr per år


Ett kontrakt skickas hem till dig, och först när hyreskostnaden är betald är bokningen giltig


Depostitionsavgift  500 kr erläggs vid varje uthyrningstillfälle

För mer information och bokning kontakta:


Kenneth Berntsson

pianoberntsson@gmail.com


Bankgiro : 5863-0245

Obs ! Skriv att det gäller hyra, ditt namn och hyresdatum

Hyresgästen skall uppmärksamma nedanstående:

Hyresgästen som skall vara minst 25 år, är ansvarig för lokalen med inventarier samt området runt stugan under hyrestiden.

Max 50 personer får vistas i lokalen.

Man får ej störa närliggande boende. Från klockan 24.00 skall hänsyn tagas vad gäller ljudvolym i och utanför lokalen.

Vid eventuell skadegörelse skall detta meddelas vid kontrollen av stugan.

För uppkommen skada är hyresgästen ersättningsskyldig.

Vid uthyrningstidens slut skall städning av lokalen vara gjort, och sopor bortforslade.

Vid bristfällig städning avgår minst 250 kronor av depositionsavgiften.

Utrustning och inventarier som använts skall återställas på respektive plats som före uthyrningen.Info@hemmestorpsfure.se

Kastanjevägen 1, 275 63 Blentarp

Bank giro - 5863-0245


Senast uppdaterad - 2015-05-18

http://bilder.alltinggratis.se/